AB kararına göre, iptal edilen cezalar faiziyle geri ödenecek

Merkezi Lüksemburg’ta bulunan, AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Deutsche Telekom’un, AB Komisyonunun tahsil edildikten sonra iptal edilen para cezasına faiz ödemesi gerektiği yönündeki talebine ilişkin davayı karara bağladı.

Ceza faizinin gerekçesi; kaybedilen hakkın telafisi

Kararda, “Komisyon, rekabet konularında haksız yere uyguladığı ve geçici olarak tahsil ettiği para cezalarının faizini ödemek zorundadır” ifadesi kullanıldı. Mahkeme, faizin amacının, ilgili teşebbüsün söz konusu miktardan yararlanma hakkını kaybetmesinin uygun bir oranda telafi edilmesi olduğuna hükmetti.

Komisyon, 2014’te Slovakya geniş bant telekomünikasyon hizmetleri pazarındaki hakim konumu kötüye kullandığı gerekçesiyle Deutsche Telekom’a yaklaşık 31 milyon Euro para cezası kesmişti. Cezayı ödeyen Deutsche Telekom, 2015’te kararın iptali için hukuki süreç başlatmıştı. Davaya bakan mahkeme, kararı kısmen onamasına rağmen para cezasının miktarını yaklaşık 12 milyon Euro düşürmüştü. Komisyon da söz konusu tutarı 2019’da Deutsche Telekom’a geri ödemişti.

Deutsche Telekom’a geri ödenecek tutar: 1,8 milyon Euro

Deutsche Telekom, Komisyon’dan bu tutar üzerinden kendisine 4 yıl için gecikme faizi ödemesini talep etmiş, Komisyon bunu reddetmişti. Deutsche Telekom, bu durum karşısında AB Genel Mahkemesinde yeniden dava açmıştı. Mahkeme, bu dosyada Komisyonun firmaya Avrupa Merkez Bankası yeniden finansman oranının yüzde 3,5 üzerinde olacak biçimde yaklaşık 1,8 milyon Euro tutarında ödeme yapılmasına hükmetti.

Öte yandan, AB ile Intel firması arasında 1 milyar Euro üzerinde bir para cezasının iptal edilen kısmının faizi konusunda benzer bir dava bulunuyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir